No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Presentació

La raó de ser d'Obertament és lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. Va néixer el desembre de 2010 de la mà dels principals agents socials de la salut mental a Catalunya.

La salut mental continua sent un tabú i moltes persones amb trastorns estan sotmeses a la discriminació en totes les facetes de la seva vida. Obertament, doncs, és una suma d’esforços que pretén donar cobertura a tot el treball realitzat per moltes entitats i persones, facilitar la tasca de generació i disseminació d’aprenentatges i, a través del màrqueting social i de l’experiència en primera persona, treballar per aconseguir canvis a les actituds i els comportaments de la població respecte a les persones que tenen algun problema de salut mental.

En l'àmbit internacional, Obertament forma part de la Global Alliance Against Stigma, un moviment mundial contra l'estigma i la discriminació en salut mental.

Les entitats membres d’Obertament són:

 
 


A més, també va participar a la formació d’Obertament com a entitat co-fundandora:

 
 
Els nostres valors i objectius

La nostra visió

Assolir una societat lliure de discriminacions on totes les persones, incloent-hi les que tenen algun problema de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats.

La nostra missió

Lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental, i fer que esdevinguin protagonistes del canvi.

Els nostres valors

Com a membres de la societat que som, ens sentim responsables d’actuar contra les causes de les injustícies que pateixen les persones, especialment aquelles amb algun problema de salut mental. I ho fem defugint paternalismes, respectant la dignitat de la persona, promovent la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i la participació de tots aquells que, com nosaltres, vulguin una societat lliure de discriminacions.

La tasca d’Obertament es duu a terme gràcies a les aportacions de la societat civil i de les institucions. Això ens fa sentir amb la responsabilitat d’actuar amb eficiència, cercant el màxim impacte social, amb transparència i buscant sempre la millora contínua de la nostra actuació.

Carregant, un moment, si us plau