No tienes activado JAVASCRIPT en tu navegador, puedes navegar en nuestra Web tranquilamente, pero te recomendamos que lo actives para que puedas puedas utilizar nuestra Web con todas las funcionalidades.

Denunciem la doble discriminació que pateixen les persones LGTBIQ+ quan passen per un trastorn de salut mental

El col·lectiu LGBTQI+ aporta diversitat de pensament, perspectiva, comprensió i experiència a la comunitat, cosa que la converteix en un actiu per ajudar-nos a créixer com a món i com a persones. Però la comunitat LGBTQI+ s’enfronta a reptes únics. És important reconèixer com l’experiència d’orientació sexual i identitat de gènere es relaciona amb la salut mental.

Fa només 30 anys que l’OMS retira l’homosexualitat del llistat de malalties mentals.

A nivell de Drets, la comunitat LGTBIQ+ a Catalunya, i Espanya, viu més apertura que a la gran majoria de països del món. El matrimoni i l’adopció entre persones del col·lectiu és legal. Alerta però que pel que fa l’adopció el fet de tenir un diagnòstic de salut mental sí que opera negativament. 

ESTIGMA I AUTOESTIGMA

La salut mental de les persones LGBTQ+ està estretament vinculada a l'estigma associat amb la no conformitat sexual i la falta de suport que se’ls ofereix.

 

LA DISCRIMINACIÓ EN SALUT MENTAL I LA COMUNITAT LGTBIQ+

Sovint la comunitat LGBTQI+ també s’enfronten a la discriminació, els prejudicis, la negació dels drets civils i humans, l’assetjament i el rebuig familiar, que poden provocar símptomes nous o empitjorats.

L’homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, l’assetjament i la vergonya basada en la identitat solen ser traumàtiques per a les persones. La comunitat LGBTQI s’enfronta a moltes formes de discriminació, incloent: etiquetatge, estereotips, negació d’oportunitats o accés i abús verbal, mental i físic. Són una de les comunitats més objectius dels autors de delictes d’odi al país.

El que aquest col·lectiu necessita és ser reconeguts per les persones que estimen i ser vistos com són. Quan això no passa la seva salut mental se’n ressent, s’aïllem i pateixen.

Aquesta discriminació la trobem en el principals àmbits:

 

ÀMBIT FAMILIAR/AMISTATS

Sortir de l’armari pot ser una experiència difícil, o fins i tot traumàtica. Es pot fer complicat fer front al rebuig de la família o els amics.

 

ÀMBIT LABORAL I EDUCATIU

Els joves LGBTQI+ també són assetjats desproporcionadament a l’escola, tant física com verbalment, cosa que pot afectar significativament la seva salut mental. El mateix passa en l’àmbit laboral, sovint pateixen rebuig al seu lloc de treball.

ÀMBIT SANITARI

La diversitat de reptes als que s’enfronta la comunitat LGTBIQ+ és molt àmplia, cada individu té reptes separats i superposats en quan a la seva salut mental i aquest sovint s’agrupen, aquest fet pot afectar la qualitat de l'atenció que reben o la seva capacitat d'accés a l'atenció ja que cada subcomunitat s’enfronta a reptes, taxes de malalties mentals i experiències úniques.

A més, els membres d'aquesta comunitat poden patir assetjament o manca de competència cultural. Aquestes experiències poden portar a aquells que reben tractament a témer divulgar la seva orientació sexual i / o identitat de gènere a causa de la discriminació viscuda.

RISCOS QUE PATEIX LA COMUNITAT LGTBIQ+

Ús de substàncies

Sense llar

L’habitatge inestable és sovint el resultat del rebuig i la discriminació familiar basats en la identitat de gènere o orientació sexual. Molts membres d’aquesta comunitat s’enfronten al repte afegit de trobar refugis per a persones sense llar que els acceptin i experimentin taxes elevades d’assetjament i abús en aquests espais.

Suïcidi

Molta gent d’aquesta comunitat lluita en silenci i, en conseqüència, s’enfronten a pitjors resultats de salut. La població LGBTIq+ té un risc més elevat que la població heterosexual i cisgènere per tenir pensaments suïcides i intents de suïcidi.

 

Totes les dades extretes de la National Alliance on mental illness

 

Cargando, un momento, por favor